نان، کار، عدالت! – 2 سال سلطه طالبان و مقاومت در برابر آنها

نان، کار، عدالت! - 2 سال سلطه طالبان و مقاومت در برابر آنها

16 اگیست ساعت 7 بعد از ظهر در JAZ Rostock (Lindenstraße 3B)

«نان، کار، عدالت!» شعار اصلی کسانی است که در دو سال گذشته در مقابل سلطه ترور و وحشت (طالبان) در افغانستان مبارزه کرده اند. آنها به خیابان ها می آیند، در دره پنجشیر، در خوست و فرنگ و اندراب مقاومت می کنند، مکاتب آنلاین راه اندازی کردند ،از تبعید به خانواده های خود در افغانستان حمایت می کنند.
اما شرایط سخت است برای همه .

راحله رادمنش، فعالی از گروه زنان در تبعید MV نگرشی را از مبارزات روزانه در میدان، به ویژه فعالان حقوق زنان ارائه می دهد. عواید کوفه و تمام کمک های اضافی که با خود می آورید مستقیماً به فعالانی می رسد که هنوز در افغانستان زندگی می کنند و به حمایت وابسته هستند.

ماه اگیست دومین سالگرد انتقال قدرت به طالبان است. ما در این روز از دوستانی یادبود می‌کنیم که آنها سال ها تلاش کردند دموکراسی را در آنجا بنا کنند و جان خود را برای این کار به خطر انداختند. برنامه عصر:
7 بعد از ظهر - سخنرانی
ساعت 20:30 - شام

اطلاعات بیشتر در مورد این رویداد و پیشینه را می توانید در اینجا بیابید‏www.bleiberecht-mv.org/afghanistan0816

Brot, Arbeit, Gerechtigkeit! - 2 Jahre Taliban und der Widerstand dagegen

16. August, X Uhr im JAZ Rostock (Lindenstraße 3B)

"Brot, Arbeit, Gerechtigkeit!", das ist ein zentraler Slogan der Menschen, die sich seit 2 Jahren gegen die islamistische Terrorherrschaft der Taliban in Afghanistan wehren. Sie gehen auf die Straße, sie leisten Widerstand im Pandschschir-Tal, in Khost W Firing und Andarab, sie gründen online-Schulen, sie unterstützen ihre Familien aus dem Exil. Doch die Bedingungen sind hart.

Rahila Radmanesh, eine Aktivistin von Women in Exile MV gibt einen Einblick in die täglichen Kampfe vor Ort, insbesondere der Frauenrechtsaktivistinnen. Die Erlöse der Küfa und alle Spenden, die ihr zusätzlich mitbringt, gehen direkt an Aktivist:innen, die noch in Afghanistan leben und auf Unterstützung angewiesen sind.

Im August jährt sich die Machtübergabe an die Taliban zum 2. mal. Wir begehen diesen Tag mit den Freund:innen, die dort viele Jahre versucht haben eine Demokratie aufzubauen und dafür ihr Leben riskiert haben. Der Plan für den Abend:
19 Uhr - Vortrag
20.30 Uhr - Abendessen

Weitere Infos zur Veranstaltung und Hintergründen findet ihr unterwww.bleiberecht-mv.org/afghanistan0816