ما چه کسانی‌ هستیم

آیا ایده های ما را در میان می گذارید؟

آیا می خواهید فعال باشید؟ برای ما پیام بنویسید!

(Pro Bleiberecht= حق ماندن) یک گروه ضد نژاد پرستی میباشد که در ایالت مکلنبور‌گ فورپومرن برای حمایت از پناهجویان مشغول به فعالیت است. یکی از مهمترین اهداف این گروه ارائه تصویری درست از پناهجویان در مجامع عمومی آلمان و حمایت  از آنها میباشد.

این گروه برای رسیدن به اهداف زیر تشکیل شده است و همچنین آماده همکاری با دیگر گروه ها و افراد در این مسیر میباشد

فعالیت‌های گروه "حق ماندن" :

ضد نژاد پرستی

ما به صورت  فعال و جدی بر ضد هر گونه نژاد پرستی فعالیت کرده و همچنین در مورد نحوه چگونگی مقابله و رفتار با آنان در این گروه صحبت میکنیم. بطور مثال این نژادپرستی میتواند بصورت  شخصی‌، اداری و حتی در سطح گفتاری وجود داشته باشد.

ما مخالف   Paternalismus  هستیم.. این سیستم یک نوع دیگر از نژاد پرستی‌ میباشد. Paternalismus مانند نقش خانواده در حمایت  از  فرزندان است. به این صورت وقتی‌  فرزندان زیر ۱۸ سال هستند باید با اجازه خانواده یک تصمیم را بگیرند. (مانند نقش یک نهاد یا سازمان نسبت به مردم). بدان  معناست  که  این نهاد تحت نام  حمایت و محافظت از مردم، مجموعه قوانینی‌ وضع می‌کند که همه باید این قوانین را بپذیرند.

وجود سیستم  Paternalismus در جامعه که اجازه اجرایی زیادی به ما نمیدهد اما گروه "حق ماندن" میخواهد که همه از حقوق مساوی برخوردار باشند.

بدون مرز

این گروه خواهان یک دنیای بدون محدودیت، آزاد و بدون مرز برای  همه انسانهاست. ما از حق افرادی که خواهان تغییر محل سکونت هستند، حمایت می‌کنیم.

 به دور از تعصبات قومی و وطن پرستی‌

وطن پرستی‌  و نژاد پرستی‌ ریشه  تمامی جنگ‌ها است. ما مخالف هر نوع و شکل از قوم پرستی‌ و یا وطن پرستی‌ بوده و با آنها مخالفت می کنیم. ما خواستار مشارکت همه  مردم در تصمیم گیری های سیاسی بوده و همچنین خواهان حق زندگی مستقل برای افراد هستیم. .هرکدام از ما باید برای این اهداف وظیفه ای را برعهده بگیریم.

ما در تمام سطوح، مخالفت خود را به هر نوع و شکل بر علیه تصمیمات غیرعادلانه دولتی اعلام می‌کنیم.

بطور مثال :

تجزیه کردن یک کشور مانند موریتا‌نی.

حکومت دیکتاتوری در ترکیه

حکومت دیکتاتوری و مرد سالاری در ایران و سوریه

حکومت پادشاهی در عربستان سعودی

مستعمره غیر مجاز و مرزکشی که تا به امروز هم مشاهده میشود، در کردستان و مراکش.

حق برابر و منطقی برای همه

گروه "حق ماندن" برای حقوق بشر تلاش می‌کند. ما خواهان این هستیم  که با پناهجویان مانند شهروندان عادی رفتار شده  و از حقوق مساوی برخوردار باشند. این گروه همچنین برای حقوق کودکان تلاش میکند. حقوق کودکان همانند حقوق بشر است . گروه ما از برابری همه جنسیت ها حمایت میکند. ما هر گونه خشونت علیه زنان را محکوم می‌کنیم .گروه ما میخواهد  که زن‌ها حق انتخاب در زندگی‌ شخصی‌شان را داشته باشند مانند  داشتن حق پیش‌گیری از حاملگی، سقط جنین و طلاق.

ما مخالف تبعیض  بین انسان‌های transgender هستیم. این موارد شامل برخورداری از حقوق قانونی، مساوی و همچنین حق تصمیم گیری در مورد عمل جراحی میباشد.

این گروه با هر گونه خشونت بر علیه همجنسگرایان (مرد یا زن) مقابله می‌کند و همچنین خواهان توجه به حق مساوی در تمامی عرصه‌های قانونی است. گروه "حق ماندن" به تمامی مذاهب انسانها احترام میگذارد. این گروه موافق جدایی دین از سیاست می‌باشد و حتی اعمال سازمان‌های مذهبی‌ که به مردم ظلم و ستم میکنند را رد می‌کند، مانند حجاب اجباری، حق آزادی فردی.

ما مخالف هرگونه خشونتهای مذهبی‌ هستیم، مانند:  تنبیهات فیزیکی، به قتل رساندن آتیست‌ها، همجنسگرایان، کسانی‌ که دین خود را عوض میکنند و یا همچنین نسل کشی مذهبی‌ مانند کشتار روهینگیا در میانمار در سال ۲۰۱۷ یا یزیدی های عراق در  سال ۲۰۱۴.

حس نفرت از قوم یهود بیش از صد سال پیش از مذهب سرچشمه گرفته است. در آلمان، نازی ها جنایاتی  را نسبت به یهودیان مرتکب شدند که طی آن شش میلیون یهودی را به قتل رسانده اند که ما تا به امروز نیز این جنایت تلخ را به دوش میکشیم و به این خاطر وظیفه  خود میدانیم که از تفکر ضد یهودی و کارهای مرتبط به آن جلوگیری کنیم.تیم

اساس مردم سالاری(دموکراسی) و ضد سرمایه‌داری

از نظر این گروه، یکی از راههای بهتر شدن این است که همه انسانها در مورد شرایط زندگی خودشان تصمیم بگیرند و از همه انسانها تقاضا میکنیم که در قبال جامعه احساس مسئولیت داشته باشند.

در گروه "حق ماندن" ، ما این شرایط را فراهم کرده ایم که تمامی تصمیمات بصورت گروهی گرفته شود و هیچکس بر دیگری برتری نداشته باشد.

 سرمایه داری، از حکمرانی ظلم، ستم و استعمار انسانها و طبیعت بوجود آمده است.

 سرمایه‌داری همیشه  افراد زیادی را از دست میدهد که این افراد در حال حاضر شامل  فقرا و استثمار شده ها  و  نسلهای آینده که این راه را دنبال می کنند، است. ما امروزه بر ضد سیاست های آنان هستیم

 نقد و بررسی  سرمایه‌داری برنامه اصلی ما نیست، با این وجود گروه "حق ماندن" آرزوی زندگی‌ و تشکیلات یکپارچه را در سر دارد مانند  یک کالا که طبق اصول و قاعده تولید میشود.