Women in Exile in Mecklenburg-Vorpommern

گروه زنان در تبعید از تاریخ 25 جولای تا 4 آگوست در ایالت مکلنبورگ فورپومن توری برگزار خواهند کرد.

به ما بپیوندید!
برای شرکت و اقامت، با گروه ما تماس بگیرید:

Instagram.com/bleiberecht
Facebook.com/bleiberecht.mv
Twitter.com/bleiberecht_mv

زنان در تبعید چه کسانی هستند؟

برای سالیان متمادی ، گروه زنان در تبعید برای برقراری ارتباط با دیگر زنان پناهنده ، به ویژه با کسانی که در کمپ ها زندگی می کنند ، تورهای تابستانی را در ایالت های مختلف برگزار می‌کنند.

ما می خواهیم زنان پناهجو را توانمند کنیم تا از نظر سیاسی فعال شوند تا بتوانند برای حقوق خود به عنوان زن در این جامعه مبارزه کنند. ما همچنین می خواهیم به هموار کردن ساختارهای سیاسی برای زنان پناهنده بپردازیم . مبارزه سیاسی ما در درجه اول علیه سیستم کمپ ها است. ما معتقدیم که کمپ های مشترک به عنوان یک کاتالیزور برای خشونت جنسی ، ضربه های روحی و افسردگی که منجر به (اقدام) به خودکشی می شود ، عمل می کنند.

اهداف زنان در تبعید:
• ما علناً به مسائل انزوا ، نژادپرستی ، تبعیض جنسی و گزارشاتی درباره آسیب های روحی افرادی که شب هایی را به بی خوابی از ترس اخراج از کشور تجربه می کنند ، می پردازیم.
• ما با زنان پناهنده و گروه ها و افرادی که با زنان پناهنده کار می کنند مرتبط می شویم.
• ما مرزهایی را که مانع از مشارکت ما می شوند، پشت سر میگذاریم. ما پل هایی می سازیم که ما را با جوامع و گروه های دیگر ارتباط می دهد.
• ما می خواهیم جایی را انتخاب کنیم که با وقار زندگی کنیم.
• ما از زنان پناهنده ای که برای به دست آوردن حق فرزندان خود برای داشتن شناسنامه می جنگند حمایت و با آنها ارتباط برقرار می کنیم.